Välj en sida

4 MYTER OM HUDVÅRD MED C-VITAMIN SOM ALLA FORMULERARE BÖR KÄNNA TILL

DÄRFÖR BEHÖVER DU FRÖOLJOR I DIN HUD- OCH HÅRVÅRD

I det här inlägget undersöker vi några av de vanligaste myterna om hudvård med C-vitamin och ser vad som är vettigt – eller inte. C-vitamin är ett välkänt näringsämne och en trendig ingrediens som används i högpresterande hudvård, och det är av goda skäl. Det är den mest rikliga antioxidanten som finns naturligt i vår hud och det mest väl utforskade vitaminet för hudvårdsanvändning. Men som med allt som är så populärt finns det olika myter kring denna aktiva ingrediens och dess användning.

C-VITAMINETS EGENSKAPER

C-vitamin, eller askorbinsyra, är ett viktigt näringsämne för människans hälsa. Eftersom vi inte kan producera det måste vi få det från externa källor – främst från maten. Det är också särskilt viktigt för hudens hälsa. Det skyddar huden från oxidativ stress och spelar en roll i kollagensyntesens reglering, produktion och stabilisering. Dessutom hämmar det aktiviteten hos tyrosinas, det enzym som ansvarar för melaninproduktionen, vilket bidrar till att minska mörka fläckar och jämna ut hudtonen. Du kan läsa mer om dess egenskaper i vårt inlägg:

Askorbinsyra

C-vitamin finns i naturen som L-askorbinsyra och dess salter, vilket också är den mest biologiskt aktiva formen av denna ingrediens. Den finns i många frukter, som Kakadu plommon, camu camu, citrusfrukter och andra, samt i grönsaker som broccoli och grönkål.

Askorbinsyra är en vattenlöslig förening som är mycket instabil och benägen att oxideras. Det krävs avancerade färdigheter för att formulera med denna aktiva ingrediens i ren form. Det finns dock även alternativ för C-vitaminderivat som är mer stabila och lättare att arbeta med, men på bekostnad av viss effektivitet. Du kan läsa mer om för- och nackdelar med olika former av vatten- och oljelösliga C-vitaminderivat i vårt inlägg:

4 VANLIGA MYTER OM HUDVÅRD MED C-VITAMIN

Det finns många detaljer att notera och detaljer om hur man använder C-vitamin i hudvård och i vilken form. Ibland kan den överväldigande mängden information om dessa ingredienser vara förvirrande, även för erfarna formulatorer. Det är inte konstigt att felaktig information har spridits, eftersom många naturliga formulatorer älskar denna superstjärniga ingrediens och försöker använda den på så många sätt som möjligt. Många formuleringsmyter har uppstått om C-vitamin. I det här inlägget vill vi kasta lite ljus över dem och sortera fakta från fiktion.

Du har förmodligen stött på minst en av dessa myter om formulering med C-vitamin i hudvård:

1. NYPONOLJA OCH ANDRA VEGETABILISKA OCH ETERISKA OLJOR ÄR RIKA PÅ C-VITAMIN.

Vi har nog alla läst någonstans att nyponolja är rik på C-vitamin. Och vi kan nog också erkänna att vi någon gång har tänkt att vår hud skulle kunna dra nytta av de C-vitaminegenskaper som finns i oljor som eterisk olja av apelsin. Det är bara naturligt att leta efter C-vitamin i råvaror som kommer från frukter som är rika på det. Ändå är detta en av de vanligaste och mest utbredda myterna om C-vitamin.

Som vi redan har nämnt är askorbinsyra en vattenlöslig förening. Vi tenderar att tro att oljor från frukter som är rika på C-vitamin också kommer att innehålla det, men tyvärr är detta inte sant. Även om det finns oljelösliga C-vitaminderivat är dessa laboratoriebearbetade ingredienser som inte finns naturligt i frukter och grönsaker. Detta innebär att askorbinsyra inte har någon affinitet för oljor och inte extraheras tillsammans med dem.

Det är inte ovanligt att leverantörer eller butiker marknadsför fördelarna med aktiva föreningar från själva frukten istället för från oljan, vilket är vilseledande och skapar en hel del förvirring. Detta är mycket ofta fallet med nypon, och många människor köper dess olja i tron att den ska ge C-vitaminegenskaper.

Samma sak gäller för eteriska oljor från citrusfrukter och andra. Även om citrusfrukter är kända för att vara rika på C-vitamin innehåller deras eteriska oljor inte askorbinsyra, eftersom den inte extraheras genom destillation eller skaluttryck.

Det betyder inte att nyponolja eller andra oljor inte har underbara aktiva ämnen och fördelar. Det gör de, men de beror på förekomsten av andra aktiva föreningar och inte C-vitamin.

Bonus: hur är det med C-vitamin i andra extrakt?

Vattenlösliga extrakt av frukter som innehåller C-vitamin, t.ex. apelsiner och camu camu, kan innehålla askorbinsyra. Det finns ändå några punkter som är värda att notera. Den första är att askorbinsyra som finns i frukter, precis som den isolerade föreningen, är instabil och kan oxidera. Leverantören av dessa extrakt bör därför garantera att produkten bearbetas på ett sätt som stabiliserar askorbinsyran under hela ingrediensens hållbarhet. Även om askorbinsyran förblir oförändrad skulle den finnas i små mängder i slutprodukten, så dess verkan skulle inte vara jämförbar med användningen av renad askorbinsyra eller andra C-vitaminderivat.

Som en sidobemärkning: På grund av dess polaritet och löslighet förekommer inte askorbinsyra i CO2-extrakt.

2. C-VITAMIN ORSAKAR SOLKÄNSLIGHET, SÅ DET BÖR APPLICERAS PÅ NATTEN.

Det här är en intressant fråga. Som du vet fungerar C-vitamin huvudsakligen som en antioxidant. Till skillnad från andra syror är askorbinsyra inte en kemisk exfoliant och orsakar inte solkänslighet – tvärtom. Den hjälper till att skydda huden mot fria radikaler som bildas vid exponering för UV-strålar och förstärker solskyddets verkan (även om den inte är ett solskydd i sig själv).

Men det finns en anledning till varför det rekommenderas att använda vissa C-vitamin-serum på natten.

Askorbinsyra oxideras lätt till dehydroaskorbinsyra (DHAA), ett ämne med en gul till orange färg. En välformulerad produkt ska skydda ditt C-vitamin från oxidation. Om produkten ändrar färg är det ett tecken på att den oxiderar. Denna reaktion är reversibel, och genom verkan av andra antioxidanter kan DHAA omvandlas tillbaka till askorbinsyra. Om oxidationsprocessen fortsätter och DHAA bryts ner kan det dock sluta med att det bildas erythrulos, som är ett självbrännande medel som kan ge huden en orange/brunaktig färg.

Detta innebär att om du använder ett C-vitaminserum med askorbinsyra och applicerar det under dagen kan det oxideras av UV-ljusets inverkan på din hud och färga den. Om detta händer kommer färgen att sitta kvar på huden i några dagar tills de döda hudcellerna faller bort. Färgningen kan också uppstå om du använder ett serum som redan har oxiderats.

Så det bästa sättet att undvika detta oönskade utseende är att använda produkter på natten som innehåller askorbinsyra. Tvätta händerna direkt efter appliceringen och kom ihåg att tvätta ansiktet på morgonen för att avlägsna produkten. Produkter som innehåller andra antioxidanter som E-vitamin och ferulasyra kan också hjälpa till att förhindra den oönskade färgningen. Och självklart rekommenderas det alltid att använda solskydd om du går ut i solen.

En viktig notering – denna rekommendation gäller produkter som innehåller C-vitamin i form av askorbinsyra. Formuleringar som innehåller stabiliserade C-vitaminderivat kommer inte att ge upphov till den här typen av problem, eftersom dessa ingredienser inte oxiderar lika lätt.

3. DU KAN INTE ANVÄNDA C-VITAMIN OCH NIACINAMID TILLSAMMANS.

Detta är en utbredd myt som omfattar några varianter. Vissa säger att du inte kan använda olika produkter som innehåller C-vitamin och niacinamid samtidigt eller att du inte kan ha dem tillsammans i en formulering. Förklaringarna varierar, men vissa säger att det sura pH-värdet i askorbinsyra omvandlar niacinamid till niacin (nikotinsyra) och att det ena upphäver effekterna av det andra eftersom de bildar ett komplex som kallas niacinamidaskorbat. Låt oss analysera dessa påståenden.

Nedbrytning av niacinamid till niacin

När niacinamid blandas med syror bryts det ner till niacin. Problemet här är inte relaterat till effektiviteten, utan att niacin kan få huden att rodna och pirra, vilket är en oönskad reaktion som kan orsaka obehag.

Denna reaktion sker dock inte lätt eftersom niacinamid, liksom andra amider, är en ganska stabil förening, vilket innebär att den inte lätt bryts ner. Den skulle behöva utsättas för extrema förhållanden under en viss tid för att detta ska ske, t.ex. höga temperaturer och mycket lågt eller mycket högt pH. Även vid lågt pH är det dock troligare att reaktionen sker i närvaro av starka syror, dock inte så mycket med svaga syror som askorbinsyra.

Med det sagt är det inte omöjligt att niacinamid skulle kunna generera niacin i produkter med surt pH, som formuleringar med askorbinsyra, alfahydroxysyror eller andra. Det är dock mycket osannolikt att denna reaktion skulle ske i betydande omfattning under en produkts hållbarhet, varför den inte bör orsaka något bekymmer.

Samma sak gäller vid användning av olika produkter som innehåller dessa aktiva ämnen; det finns helt enkelt inte tillräckligt med tid för att denna reaktion ska inträffa på din hud.

Niacinamid- och askorbinsyrakomplex

En annan möjlig reaktion innebär att de båda aktiva ämnena kombinerar sina molekyler för att producera ett komplex som kallas niacinamid-askorbat, vilket skulle upphäva effekterna av dessa ingredienser. Mängden komplex som bildas beror till stor del på formuleringens pH-värde, och dess bildning kan märkas genom en gulaktig färg (som dock skiljer sig från en oxiderad produkt).

Även i denna komplexa, kombinerade form är niacinamid och askorbinsyra inte starkt bundna till varandra, och denna reaktion är reversibel. Den förblir stabilare vid pH 3,8, och vid lägre eller högre pH separeras molekylerna lättare. Även om det inte finns många studier om hur niacinamidaskorbat verkar på huden är det troligare att niacinamid och askorbinsyra skulle separeras igen vid fysiologiskt pH.

Niacinamid påskyndar nedbrytningen av askorbinsyra.

Vissa studier har faktiskt visat att niacinamid kan påskynda nedbrytningen av askorbinsyra, men endast under inverkan av UV-ljus. Så om du vill använda båda de aktiva ämnena i samma formulering ska du se till att använda förpackningar med skydd mot UV-ljus.

Du kanske ändå är orolig och vill ta reda på om det finns ett annat sätt att dra nytta av niacinamid och C-vitamin tillsammans.

Om du inte känner dig säker på att formulera med niacinamid och askorbinsyra tillsammans är det enklaste alternativet att använda stabiliserade C-vitaminderivat i stället för askorbinsyra. Förutom att de skyddar askorbinsyra från att oxidera och reagera med niacinamid kan dessa ingredienser användas vid ett högre, nästan neutralt pH, så att du kan formulera under förhållanden där dessa oönskade situationer inte inträffar.

4. C-VITAMIN REAGERAR MED BENSOATER I FORMULERINGEN OCH PRODUCERAR BENSEN.

Detta är en fråga som vi får från våra studenter då de är oroliga för att reaktionen mellan askorbinsyra och bensoater kan producera bensen, en cancerframkallande förening. Bensoater finns i vissa eteriska oljor i form av bensylbensoat och i konserveringsblandningar i form av natriumbensoat, bensoesyra eller bensylalkohol. Dessa ingredienser används ofta för att konservera botaniska extrakt.

Rädslan för denna risk kom från upptäckter inom dryckesindustrin, där man upptäckte bensen över de acceptabla nivåerna i vissa produkter som innehöll askorbinsyra och bensoater. Dessa produkter omformulerades genom att man tog bort eller minskade antingen askorbinsyra eller bensoater och tillsatte ett kelatbildande medel.

I kosmetika är denna kemiska reaktion möjlig, men det är osannolikt att den sker i någon större utsträckning av flera skäl. För det första krävs det en metallkatalysator, t.ex. järn eller koppar, för att den ska kunna ske. Genom att tillsätta ett kelatbildande medel kan man förhindra att dessa metaller verkar. Dessutom verkar processen gynnas av exponering för ljus och värme. Vi måste ändå tänka på att askorbinsyra förmodligen skulle oxideras och ändra formuleringens färg innan den reagerar och bildar bensen. Det skulle alltså finnas stabilitetsproblem innan skadliga föreningar bildas.

Faktum är att vi inte har några faktiska uppgifter om att denna reaktion sker i kosmetika, eftersom forskningen hittills har fokuserat på läskedrycker. I den senaste säkerhetsbedömningsrapporten Cosmetic Ingredient Review (CIR) om bensoater från 2017 står följande:

”Uppgifter från modellstudier, som rör dryckesindustrin, och som granskats av panelen gav upphov till möjligheten att bensen kan bildas från bensoesyra och bensoater i kosmetika. De halter av bensen som skulle kunna bildas genom fotodegradering är dock tillräckligt låga för att inte utgöra en relevant fara.
(…) Följaktligen är det tillräckligt att hänvisa till nuvarande användnings- och koncentrationspraxis för att garantera säkerheten.”

Om du är orolig kan du göra följande för att förhindra att denna reaktion inträffar:

  • Om möjligt, undvik kombinationen av askorbinsyra och bensoater.
  • Använd ett kelatbildande medel.
  • Ge företräde åt förpackningar med skydd mot UV-ljus.
  • Använd stabiliserade C-vitaminderivat.

SLUTSATS OM MYTER OM HUDVÅRD MED C-VITAMIN

Vi är väl bekanta med C-vitamin som näringsämne, och det har blivit en trendig ingrediens i kosmetika. Det är därför naturligt att leta efter denna aktiva substans i råvaror som härrör från frukter som är rika på C-vitamin. Människor vill också förstå hur man bäst använder den, drar nytta av dess egenskaper och undviker eventuella oönskade effekter som den kan ge upphov till. Det är dock inte lätt att hitta tillförlitligt innehåll om denna ingrediens, och internet är fullt av felaktig information om C-vitamin.

Som du kan se har myter oftast en rimlig bakgrund. Men information sprids som ett trasigt telefonspel och slutar med att få sin innebörd förändrad när den når oss. Sällan finns all den kunskap vi söker på ett och samma ställe, och det är ingen lätt uppgift att samla ihop pusselbitarna för att få en mening med dem.

Ibland, när människor inte hittar de svar de söker, fyller de luckorna med vad som helst som låter logiskt. Det är naturligtvis inte lätt att tolka vetenskapliga data eller förstå komplexa kemiska reaktioner, vilket bidrar till ännu mer förvirring. Så det är tydligt att se hur dessa missuppfattningar om C-vitamin har uppstått. Vi har fortfarande inte alla svar, och det är därför som forskning om kosmetiska ingredienser är en kontinuerlig process.

SENASTE